Algemene informatie

Gegevens over de stichting

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Giften

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt op:
Rabobankrekening NL33 RABO 0117 0283 12 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer 41031628) en heeft de Culturele ANBI status verkregen en daarmee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 

Vriend worden

Wilt u ook vriend worden van de Grote Kerk? Download het aanmeldformulier en stuur ons dit ingevuld per e-mail of post toe.