Vrienden van de Grote Kerk Almelo

Bestuur

Het bestuur van de stichting “Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein te Almelo” is sinds 3 juli 2019 als volgt samengesteld:

  • D.W.H. ter Braak, voorzitter
  • Joh. Engberts, secretaris/penningmeester
  • H.J. Kleisen, lid
  • R.R. Reinders, lid
  • C.A. van Rechteren, lid
  • B.T. Steijnis, lid

Giften

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt op:
Rabobankrekening NL33 RABO 0117 0283 12 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer 41031628) en heeft de Culturele ANBI status verkregen en daarmee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Vriend worden?

Wilt u ook vriend worden van de Grote Kerk? Download het aanmeldingsformulier en stuur ons dit ingevuld per e-mail of post toe. U kunt ook onderstaand formulier invullen, dit wordt automatisch verstuurd!